Organist søges til musikalsk fællesskab ved Skanderup Kirke

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Stillingen som organist ved Skanderup Kirke er ledig og ønskes besat pr. 1/8 2024 eller snarest derefter.

Stillingen er på 24 timer

Vi søger en engageret organist med høj faglighed, som er interesseret i at arbejde med unge, gamle, babyer og alle midt imellem i sognet med fællessang og eventuelt ledelse af kor samt ønsker at være en del af det kirkelige fællesskab og har gode samarbejdsevner.

 

Vi har brug for en organist, der:

 • Arbejder med kirkens budskab og indhold gennem musik, og som vil engagere sig i menighedens liv og vækst.
 • Bestræber sig på, at mennesker får et godt møde og positivt indtryk af kirken
 • Er fleksibel og åben for et fællesskab med kirkens øvrige medarbejdere, menighedsråd og frivillige.
 • Kan indgå i en nutidig menighed karakteriseret af både kreativitet, tradition og musikalsk fornyelse inden for traditionens rammer.

Skanderup sogn er en del af Kolding provsti og ligger ca. 15 km vest for Kolding. Sognet har godt 4000 indbyggere, og der er 10 ansatte ved kirken. Sognet er bl.a. kendetegnet ved at have et aktivt menighedsliv med aktiviteter for alle aldre og med en god flok engagerede frivillige. Der er god tilslutning til gudstjenesterne. Sang og musik prioriteres højt både i forbindelse med gudstjenester og de kirkelige handlinger samt i sognearbejdet i øvrigt.

 

Vi forventer, at du:

 • Indgår i samarbejde med øvrige ansatte om at være kirke for sognet, specielt med fokus på det musikalske
 • Har ambitioner om at udvikle det musikalske liv omkring kirken i samarbejde med præst, andre medarbejdere og menighedsråd
 • I samarbejde med præsten står for den musikalske opbygning af gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Medvirker ved plejehjemsgudstjenester, børnegudstjenester, friluftsgudstjenester og andre gudstjenesteformer
 • Indgår i samarbejdet omkring de frivilliges musikalske medvirken i gudstjenesten
 • Er med til at skabe fælles sangarrangementer og korarbejde i fremtiden
 • Deltager lejlighedsvis i konfirmandundervisningen
 • I samarbejde med kirke- og kulturmedarbejderen kan forestå babysalmesang, kravlekirke, familierytmik og andet musikalsk sognearbejde.
 • Står for planlægningen af lejlighedsvise koncerter og andre musikeres deltagelse i særlige højtidsgudstjenester som til allehelgenssøndag, jul og påske.

 

Løn i henhold til gældende overenskomst CO10-fællesoverenskomst og Cirkulære af 30. september 2022 om organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker; eller Cirkulære af 3. oktober 2022 om overenskomst for organister eller Protokollat for DOKS-organister og faste lærere på kirkemusikskolerne. Aftalerne kan læses på folkekirkenspersonale.dk

For yderligere information kontakt gerne sognepræst Peter Noer, tlf: 29110002 eller kontaktperson Anders Johansen, tlf: 61284786.

Ansøgningen sendes til menighedsrådet mail: 8939@sogn.dk. Ansøgningsfristen er d. 23. juni. Der forventes afholdelse af samtaler i løbet af uge 26.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Kolding Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (24-24 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Skanderup Sognekirke, Kirkebyen, 6640 Lunderskov

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6067194

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet