47.000 grå kasser til farligt affald er på vej

Profilbillede
Astrid Bruun

I løbet af juni måned modtager alle borgere i Kolding Kommune en grå plastikkasse med låg. Kassen er til farligt affald, småt elektronik og batterier – og fra 1. juli er det muligt af få hentet kassen med farligt affald derhjemme. 

Fra 1. juli bliver det nemmere at komme af med spraydåser, håndsprit, neglelak, batterier og små malerbøtter, når en ny indsamlingsordning for farligt affald træder i kraft. Alle borgere får en grå kasse til farligt affald, og når kassen er fuld, bestiller man afhentning på kolding.dk/farligtaffald eller i appen Affald Kolding.

De grå kasser er allerede på vej ud til borgerne og i løbet af juni måned har alle modtaget deres kasse. Kassen kan tages i brug med det samme – men der åbnes først op for bestilling af afhentning 1. juli. Det bliver skraldemanden, der tager kassen med og stiller en ny, når han også tømmer affaldsbeholderen til mad- og restaffald. Det er fortsat muligt af aflevere farligt affald på genbrugspladsen.

"Flere borgere kan måske huske den røde kasse til problemaffald, der blev afskaffet i 2016. Mange har endda stadig kassen stående. Der var flere udfordringer med den røde kasse og årsager til, at den blev udfaset. Nu har vi haft mulighed for at gentænke og lave en god ordning, som vi håber, borgerne bliver glade for. For ikke at forveksle kasserne, er den nye kasse grå", lyder det fra Jakob Ville, formand for Klima- og Teknikudvalget.

Foto: Det er disse grå kasser man skal samle sit farlige affald i.

Mere affald skal hentes hjemme hos borgerne

Det er ikke kun det farlige affald, borgerne 1. juli kan komme af med hjemmefra. Det bliver nemlig også muligt at få hentet mad- og drikkekartoner med genbrugsbilen, som tidligere gik under navnet storskrald.

De nye indsamlingsordninger for farligt affald og mad- og drikkekartoner er et led i, at alle husstande fra 1. juli, kan sortere og komme af med 10 typer affald tæt på hjemmet. Husstandsindsamlingen gælder alle kommuner og blev i 2020 vedtaget i regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor.

"Regeringen har givet kommunerne en kort tidsplan for at lave store ændringer i landets affaldsordninger. Derfor har vi lavet midlertidige tilpasninger, der tager afsæt i de ordninger, som borgerne allerede kender. Den største forskel bliver, at mælke- og juicekartoner ikke længere skal fylde i restaffaldet, men i stedet sendes til genanvendelse. Og så skal vi hente borgernes farlige affald hjemme hos dem selv, hvor de i dag er vant til at aflevere det på en af kommunens genbrugspladser", forklarer Jakob Ville, som fortsætter:

"Sideløbende med tilpasningerne sætter vi gang i arbejdet med en ny affaldsplan. I den vil vi arbejde med de 10 affaldstyper og udvikling af endelige indsamlingsordninger – i tæt samarbejde med borgere, virksomheder, politikere og medarbejdere".

I uge 21 modtog alle ejendomsejere brev i deres e-Boks om de nye indsamlingsordninger og levering af grå kasser. Det er også muligt at læse mere her, som løbende opdateres.

Kilde: Redaktionen
Flere artikler